1: På stranden

På stranden: ( ord inom parentes är uttal )

1. Cielo – Himmel.
2. Sol ( Sål) – Sol.
3. Luna ( Lona)- Måne.
4. Mar ( Marr) – Hav.
5. Agua – Vatten.
6. Playa- Strand. 
7. Arena ( Aränna ) – Sand.
8 Olas ( Ållas, plur ) Ola ( Ålla, sing ). – Vågor.
9. Toalla ( Tåaja) – Handduk.
10. Sombrilla ( Såmbriya ) – Parasol. 
10,5 Sombra ( Sommbrah ) – Skugga.
11. Bañador ( Banjadår) – Badbyxor.
12, Calor ( Calår) – Varmt.
13 Frio ( Friå ) – Kallt.
14 Tombona ( Tåmbåna ) – Solstol.
15. Chanclas ( Tchanklas ) – Badtofflor.
16. Protector solar ( Protektår sållar ) – Solskydd.
17. Chiringuito ( Tchiringittå ) – Strandbar.
18. Estrella ( Estrejja ) – Stjärna. 
19. Estacionamiento ( Ästtassionamiäntå ) – Parkering. 
19,5. Prohibido ( Proybiddå ästtacssiånarr) – Förbjudet att 
     Parkera.
20: Gafas de sol ( Gaffas då såll )- Solglasögon. Gafas – 
   Glasögon.

Och fem bonusord för den trygge:

21. Socorro ( Såkårrå ) – Hjälp.
22, Socorrista ( Såkårristta ) – Badvakt.
23. Médico ( Mädikkå) – Läkare.
24. Auxilio ( Aoksiljå) – Ge hjälp
25. Peligro ( Pälligrå ) – Fara.

Och lite överkurs:

26. Palma ( Pallmah ), Palmera ( Pallmärah ) – Palm.
27. Piedra ( Pyäddrah ) – Sten.
28. Sucio ( Zussiå) – Smutsig, smutsigt,
29. Limpio ( Limmpiå ) – Ren, rent.
30. Mojado ( Måchaddå ) – Blöt.
31. Seco ( Sekkåh ) – Torr, torrt.
32. Música ( Mossikkah ) – Musik.
33. Bronceado ( Brånsäahddå ) – Solbränna.
34. Quemado ( Kämmaddå ) – Bränd, brännt, bränna.
35. Aguaviva ( Agoahvivvah ), Medusa ( Mähdossah ), Aguamala ( Agoahmalla) – Manet.
36. Algas ( Allgass) – Alger.
37. Vacaciónes ( Vahkkahsiånäss ) – Semester.