11: Bland folk, tjena och hej….

Lär dig 20 spanska ord ord om dagen.

Bland folk. relationer, släktskap och ”tjena, hej” och allmänt snack.

1. Qué tal? ( Käh tall ) – Hur är det?. Hur går det? 
2. Como estás? ( Kåmmå ästass ) – Hur mår du?
Bien ( Biänn ) – Bra, ok.
Muy bien / Moy biänn ) – Mycket bra.
Vale ( Vallä) – OK,
Venga ( Vännga ) – Vi kör på det. Vi gör det. 
3. Buenos dias ( Boänåss diass ) – God dag.
4. Buenas tardes ( Boänass tarrdäss ) God kväll, eftermiddag.
5. Buenas noches ( Boänass nåtchäss ) – God natt.
6. Por favor ( Pårr favvår ) – Får jag snälla be om..( Please på 
engelska).
7. Disculpa ( Disskolpah, ung männikska, du form ) – Ursäkta.
Disculpe ( Disskolpäh, äldre människa, ni form ) – Ursäkta.
Perdon ( Pärrdånn ) – Förlåt.
8. No pasa nada ( Nå passa naddah ) – Det gör inget, ingen 
skada skedd, oroa dig inte, 
9. Gracias ( Grrassiass ) – Tack
Muchas gracias ( Motchass grraciass ) – Tack så mycket. 
Adios ( Addiåss ), Chau ( Tchao ) – Hejdå.
Nos vemos ( Nåss vemåss ) – Vi ses.
Hasta luego ( Asstta loäggå ) – Ses snart.
10. Permiso ( Pärmisså ) – Ursäkta mig.
11. Vivo en ( Vivvå änn ) – Jag bor i …
12..Mi esposa ( Mi ässpåssah ) – Min fru.
13. Mi esposo ( Mi ässpossåh ) Min man.
14. MI novia ( Mi nåvjiah ) – Min tjej.
15. Mi novio ( Mi novjåh ) – Min kille.
16. Mi pareja ( Mi paräha ) – Min partner, min sambo.
17. Mi madre ( Mi mahddräh ) – Min mamma.
18. Mi padre ( Mi pahdräh ) – Min pappa.
19. Mi hijo ( Mi ichå ) – Min son.
20. Mi hija ( Mi ichå ) – Min dotter.

Och Bonusord.

21. Hace calor ( Assäh kallår ) – Det är varmt.
22. Soy Sueco ( Såj soäkåh ) – Jag är svensk.
23. Vivo en ( Vivvå änn ) – Jag bor i.
24. Tengo … años ( Tenngå … ahnjyåss) – Jag är…år .gammal.
Cuantos años tienes ? ( Koantåss anyjåss tiänäss ) – Hur 
gammal är du? 
25. Que hora es? ( käh årah äss ) – Vad är klockan,
26. Hace frio ( Assäh fryå ) – Det är kallt.
27. Tengo frio ( Tänngå friå ) – jag fryser
Tengo calor ( Tänngå kallår ) – Jag tycket att det är varmt.
28. Lejos de ( Lähåss ) – Långt ifrån.
29. Cerca ( Särrkah ) – Nära.
30. MI drección es ( Mi diräkssiåhn äss ) Min adress är.
31. Cuanto es? ( Kuanntå äss ? ) – Hur mycket är det, vad blir 
det?
32. La cuenta por favor ( la kuänntah pår favvår ) – Räkningen, 
tack.
33. Acepta tarjeta? ( Assäptah tahätta ) – Tar ni kort?,
Tarjeta ( tarhätta ) – Kort.
34. Tengo hambre ( Tänngå ammbräh )- Jag är hungrig.
Tengo sed ( Tänngå sädd ) – Jag är törstig.
35. Izquierda ( Isskkiärrdah ) – Vänster.
36. Derecha ( Därätchah ) – Höger.
37. Arriba ( Arribbah ) – Upp, däruppe,
38. Abajo ( Abbahå ) – Ned, nere, därnere. 
39. Centro ( Sänntrå ) Centrum, centret, mitten,
Al medio ( Ahl mäddiå ) Mittemellan, mitten.
Medio ( Mähdiå ) – Halv, halva, hälften.
40. Adentro ( Addäntrå ) – Innuti, inne, innanför.
41. Afuera ( Afoährah ) – Ute, utanför, därute.
42. Alto ( Alltå) – Hög, högt.
43,.Bajo.( Bachå ) – Låg,lågt.
44. Abajo ( Abbahå ) – Nere, därnere, ned, nedanför.
44. Corto ( Kårrtå ) – Kort.
45. Largo ( Larrgå ) – Lång, länge, långt.
47. Abuelo ( Aboählå ) – Morfar, farfar.
48.Abuela ( ( Aboälla ) – Mormor, farmor. 
49. Pimo- ( Primmå ) – Kusin.
50- Amigo ( Ammigå ) – Kompis. Vän