13: Element och material

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Element och material.

1. Agua ( Agoah ) – Vatten.

2. Aire ( Airä) – Luft.

3. Fuego ( Foäggo ) – Eld.

4. Tierra ( Tiärrah ) – Jord.

5. Arena ( Aränna ) – Sand.

6. Piedra ( Piäddra ) – Sten.

7. Madera ( Maddära ) – Trä.

8. Metal ( Metall ) – Metall.

9. Acero ( Ahsärå ) – Stål.

Acero inoxidable ( Ahsärå inoxidablä ) – Rostfritt stål.

10. Hierro ( Iärrå ) – Järn.

11. Cobre ( Kåbrä ) – Koppar.

12. Plástico ( Plasstikå ) – Plast.

13. Papel ( Papäll ) – Papper.

14. Tela ( Tälla ) – Tyg.

15. Cristal ( Krisstall ), Vidrio ( Viddriåh ) – Glas.

16. Hilo ( illå ) – tråd.

17. Cuero ( Koärå ) – Läder, skinn.

18. Oro ( Årå ) – Guld.

19. Plata ( Platta ) – Silver.

20. Aluminio ( Alluminjå ) – Aluminium.

Och lite bonusord:

21. Algodón ( Allgådån) – Bomull.

22. Mercurio ( Märkoriå ) – Kvicksilver.

23. Chapa ( Tchappa ) – Plåt.

24. Lata ( Latta ) – Plåtburk.

25. Corcho ( Kårtchå ) – Kork.

26. Roca ( Råkka ) – Bergsten.

27. Cemento ( Sämmäntå ) – Cement.

28. Cal ( Kall ) – Kalk.

29. Ladrillo ( Lahdrijå ) – Tegelsten.

30. Alambre ( Allambrä ) – Ståltråd