14: Att flyga

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Att flyga.

1. Volar ( Vollarr ) – Flyga, att flyga.
Número de vuelo ( Nommärå dä voällå ) – Flygnummer.
2. Avion ( Avviåhn ) – Flygplan.
3. Aeropuerto ( Aäråpoärtå ) – Flygplats.
4. Viajar ( Viaharr ) – Resa, att resa 
5. Autobus ( Aotåbos ) – Buss.
6. Taxi ( Taxi ) – Taxi.
7. Coche ( Kåtchä ) – Bil.
8. Parada ( Ppahrahddah ) – Hållplats.
9. Estacionamiento ( Ässttasiånnamiäntå ) – Parkering.
10. Maleta ( Malletta ) – Resväska.
11. Equipaje ( Äckippahä ) – Bagage.
Equipaje de mano ( Äkkippahä dä mannå ) – Handbage,
12. Facturar ( Facktorarr ) – Checka in.
13. Control de seguridad ( Kontroll dä segoridadd ) – 
Säkerhetskontroll.
14. Puerta de embarque ( Poärtta dä embarrkä ) – 
Boardinggate.
15. Salida ( Sallidda ) – Utgång.
16. Aterrizar ( Attärrisarr ) – Landa, att landa.
17. Despagar ( Dässpägarr ) – Lyfta, att lyfta.
18. Pista de aterrizaje ( Pisstta dä attärrisahä ) – 
Landningsbana.
19. Pasage ( Passahä ) – Biljett.
20. Reserva ( Rässärvva ) – Bokning.

Lite bonusord.

21. Azafata ( Assafatta ) – Flygvärdinna.
22. Peso ( Pesså ) – Vikt.
23, Sobrepeso ( Såbräpässå ) – Övervikt.
24, Silla de ruedas ( Sijja dä roädass ) – Rullstol.
25. Atrazado ( Attrahssadå ) – Försenat.
25. Asiento ( Assiäntå ) – Säte..
26. Salida ( Sallidda ) – Avgång, utgång. ( Salidas, plur.).
26. Llegada ( Jäggadda ) – Ankomst. ( LLegadas, plur. ).
27. Número de vuelo ( Nommärå dä voällå ) – Flygnummer.
28. Menor de edad ( Mänår de ädadd ) – Minderårig.
29. Descapacitado ( Desskappacitaddå ) – Rörelsehindrad.
30. Pasaporte ( Passaporrtä ) – Pass.
31. Cancelado ( Kannselladå ) – Inställd.
32. A tiempo ( Ah tiemmpå ) – I tid.
33. Destino ( Desstinnå ) – Resmål, destination.
34. Procedencia ( Pråsädännsiah ) – Från, härkomst.
35. Banda ( Banndah ) – Band.