15: Viktiga fraser

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Viktiga fraser som kan hjälpa till i vardagen:

1. Otra vez ( Åttra väz.) – En gång till. 
2. No comprendo ( Nå komprändå ) – Jag förstår inte.
3. No entiendo ( Nå äntiändå ) – Jag fattar inte.
4. Qué significa ? ( Käh signifikka ) – Vad betyder det?
5. Como se dice ? ( Kåmmå sä dissä ) – Hur säger man 
det?
6. No se ( Nå sä ) ´- Jag vet inte.
7. Me ayudas ( Mä ajiodass ) – Kan du hjälpa mig ? 
Me explicas ( Mäh äxplikass ) – Kan du förklara det för 
mig? 
8. Más despacio ( Mass däspassiå ) – Långsamare.
Despacito ( Dässpasittå ) – Väldigt långsamt.
9. Disculpa ( Disskolppa ) — Ursäkta mig.
10. Perdon ( Pärdån ) – Förlåt.
11. No me gusta ( Nå mäh gostta ) – Jag tycker inte om 
det.
12. No tengo ( Nå tenngå ) – Jag har inte.
14. No quiero ( Nå kiärå ) – Jag vill inte.
15. No puedo ( Nå poäddå ) – Jag kan inte.
16. No funciona ( Nå fonsiånna ) – Det funkar inte, den 
funkar inte
17. Está roto ( Ästta råttå ) – Den är sönder, det är sönder..
18. Mal ( Mall ) – Fel.
19. Arreglar ( Arräglarr ) – Laga.
20. Lo siento ( Lå siänntå ) – Jag är ledsen för det, vad 
tråkigt.