16: Upp och ner, hit och dit…

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

1. Esto ( Ässtå ) – Det här.
2. Este ( Ässte ) – Den här.
3. Eso, ese ( Ässo, ässä ) – Det där, den där.
5. Aqui, acá ( Akki, akka ) – Här.
6. Alli, ahi ( Ayj, ai ) – Där.
7. Mira ( Mira ) – Titta, se, kolla.
8. Que? ( Käh ) – Vad.
9. Cual? ( Koall ) – Vilken.
10. Dónde ( Dånndä ) – Var, specifikt, en adress t.ex.
11. Adónde ( Adånndä ) – Vart, i rörelse, när verb följer.
12. Arriba ( Arriba ) – Uppe, upptåt.
13. Centro ( Sänntrå ) – Mitten, centrum.
14. Abajo ( Abbahå ) – Nedåt. 
15, Bajo ( Bahå ) – Låg.
16. Alto ( alltå ) – Hög, högt.
15. Adentro ( Addäntrå ) – Gå in, Innanför.efter verb.
16. Dentro ( Dänntrå ) – i, Innuti.
17. Alrededor ( Alllrädädår ) – Runtomkring.
18. Sobre ( Såbbrä ) – På någonting.
19. En ( Änn ) – På, i. T.ex: En Suecia, en Gottland.
20. Nada ( Nadda ) – Ingenting. Inget. ( Eng: Nothing )

Ningún, ninguno ( Ningon, ningonå ) – Ingetdera, ingadera.
( Eng; No one )

Nadie ( Nadiä ) – Ingen.( Personer ) T.ex. No hay nadie en 
casa.( Eng: Nobody ).

Ni ( Ni ): Varken. ( Eng: Neither, nor ). T. ex Ni tu, ni yo.

Lite mer:

20. De ( Däh), Av, från, tillhör, härstammar, 
21. Desde ( Dässdä ) – Anda från. ifrån.
Hacia ( Assia ) – Till.
Hasta ( Asssta ) – Ända till, fram till.
22. Tuyo, tu ( Toyjo, to ) – Din.
23. Mio, mi ( Miå, mi ) – Min, mitt.
24. Sin ( Sinn ) – Utan.
25. Con ( Kånn ) – Med.
26. El ( äll ) – Han, den, det i maskulin form. T.ex. El hombre,
27. La ( llah ) – Den, det i feminin form. T.ex. La casa.
28. Ella ( Äyja ) – Hon
29. Para ( Parah ) – För, till. T.ex. Para mi, para ella. 
30. Al lado ( All ladå ) – Vid sidan om.
Al costado ( All kåstadå ) – Bredvid.