3. På vägen

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

På vägen:

1. Coche ( Kåtchäh ) – Bil.
2. Calle ( Kayje ) – Gata. 
3. Carretera ( Carrättera ) – Huvudled, landsväg. T.ex; C332. 
4. Camino ( Kaminåh ) – Väg.
5. Acera ( Asserah ) – Trottoar, gångbana.
6. Autopista ( Autopisttah ) – Motorväg. T.ex; A7.
7. Gasolinera ( Gassolinärah ) – Bensinstation. 
  Gasolina ( Gassolinah ) Bensin.
7,5 Sin plomo ( Sinn plåmmå ) Blyfri.
8. Octano ( Okttannoh ) Oktan.
9. Recto ( Räcktåh ), Derecho ( Därähtchåh ) – rakt fram,
  framåt 
10. Izquierda ( Iskiärddah ) – Vänster.
11. Derecha ( Däretchah ) – Höger.
12. Rotonda ( Rråttondah ) , Ronda ( Rråndah ) – Rondell.
13. Pinchazo ( Pinntchazzo ) – Punktering.
14 Motor ( Måtorr ) – Motor.
15. Roto ( Rråtto) – Sönder.
16. Peaje ( Päahchä ) – Tull.
17. Daño ( Dahnyjo ) – Skada.
18. Salida ( Sallidah ) – Utgång, avfart, utfart, utgång.
19. Dirección ( Diräksiånn ) – Adress, riktning, vägledning.
20. Choque ( Tchåkkäh ) – Krock.

Och 5 bonusord för den som vill ha mer:

21, Aire ( Airäh ) – Luft. 
22. Triangulo ( Triahngollå ) – Triangel.
23. Seguro ( Segoråh ) – Försäkring.
24. Grua ( Groah ) – Bärgning.
25. Taller ( Tahyjärr ) – Bilverkstad.

Och lite överkurs:

26. Rueda ( Roähdah ) – Däck.
27. Radiador ( Rahdiahdårr ) – Radiator.
28. Electricidad ( Elläktrissidadd ) – Elektricitet.
29, Pasajeros ( passachäråss ) – Passagerare.
30. Pasaje ( Passachäh ) – Biljett.
31. ITV ( Ihtähoväh ) – Besiktning.
31. Impuesto ( Impohästå ) – Skatt.
31. Mapa ( Mahppah ) – Karta.
32. Refrigerante ( Rähfrihärantäh ) – Kylarvätska.
33. Aceite de motor ( Ahssäytä däh måttår ) – Motorolja.
34. Carnet ( Kahrnätt ) – Körkort.
35. Multa ( Moltah ) – Bot.
36. Semáforo ( Semmahfårå ) – Trafikljus.
37. Kilometro ( Kihlåhmätrå ), Kilometros ( Plural ) – Kilometer.
38. Lámpara ( Lahmpparah ), Lamparas (Plural ) – Lampa. 
39. Chapa ( Tchappah ) – Plåt.
40. Cristal ( Krisstall, sing), ( Krisstalläss, plur ) – Glas. 
41. Bujia ( Bohiah ) – Tändstift.
42. Parabrisa ( Parahbrissa, sing ), Parabrisas 
( Parahbrissas, plur ) – Vindrutetorkare. 
43. Cola ( Kolla ) – Kö.
44. Llaves ( Yahväss ) – Nycklar
45. Intermitente ( Intermittäntä ) – Blinkers.
46. Maleta ( Mahletta ) – Resväska.
47. Reservación ( Rässärvassiåhn ) – Bokning.
48. Aeropuerto ( Ahäråpoärtåh ) – Flygplats.
49. Puerto ( Puärrtåh ) – Hamn.
50. Hotel ( Åhtäll ) – Hotell. 
51. Ciudad ( Syodadd ) – Stad.
52. Pueblo ( Poäbblåh )- By. 
53 Puenta ( Puänntäh ) – Bro.
54.Tunel ( Tonäll ) – Tunnel.
55. Cartel ( Karrtäll ) – Skylt.
56. Peaton, ( Päahtånn ) – Fotgängare.
57. Caravana ( kahrahvannah ) – Husvagn.
58. Autocaravana ( Aottåkaravahnnah ) – Husbil.
59. Bola de Remolque ( Bolla dä rämmålkäh ) – Dragkrok. 
60. Lavado ( Lahvahdåh ) – Tvätt.