6: Vädret

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Och ”alla svenska samtals moder”;

Väder:

1. Tiempo ( Tiämpåh ) – Väder
2. Nubes ( Nooväss, plur) – Moln.
3. LLuvia ( Yjohvviah ) – Regn.
4. Viento ( Vyänntåh ) – Vind.
5. Tormenta ( Tårrmäntah ) – Storm.
6. Nieve ( Niäväh ) – Snö.
7. Grados ( Grahdås ) – Grader. 
8. Temperatura ( Tämmpährahtorah ) – Temperatur.
9. Calor ( kahlår ) – Varmt.
10. Frio ( Friå ) – Kallt, kall.
11. Mojado ( Måchaddåh ) – Blöt.
12. Seco ( Sekkåh ) – Torrt, torr.
13. Verano ( Värahnåh ) – Sommar.
14. Otoño ( Åttånyåh ) – Höst.
15, Primavera ( Primmahvährah ) – Vår.
16. Invierno ( Innviärnåh ) – Vinter.
17. Noche ( Nåtchäh ) – Natt.
18. Dia ( Diah ) – Dag.
19. Despejado ( Däspähaddå ) – Molnfritt.
20. Granizo ( Grahnizzå ) – Hagel.

Och några bonusord:

21. Pasto ( Pasståh ) – Gräs.
22. Arbol ( Arrbål ) – Träd.
23. Polvo ( Påhlvå ) – Damm.
24. Hojas ( Åhchass ) – Löv.
25. Verde ( Vährrdäh ) – Grönt, grön.

Och överkurs:

26. Sucio ( Sossiåh ) Smutsigt, smutsig.
27. Paraguas ( Pahrahgoass ) – Paraply. 
28. Trueno ( Troännå ) – Åska.
29. Rayo ( Rrayjå ) – Blixt.
30. Luna Llena ( Lonna jyännah ) – Fullmåne. 
31. Marea alta ( Mahräah allttah ) – Flod.
32. Marea Baja ( Mahräah bachah ) – Ebb.
33. Corriente ( Korriäntäh ) – Ström. 
34. Estufa ( Ässtoffah ) – Element.
36. Ventilador ( Vänntilladår ) – Fläkt. 
35. Advertencia ( Addvärtänciah ) – Varning.
36. Manta ( Manntah ), Colcha ( Kåhlltchah ) – Täcke.
37. Sabana Nórdica ( Sabbanah nårdikkah ) – Påslakan.
38. Chaqueta ( Tchahquettah ) – Jacka.
39. Gorra ( Gårrah ) – Mössa.
40. Guantes ( Goantäss, plur ) – Vantar.
41. Bufanda ( Bofanndah ) – Halsduk.
42. Botas ( Båttass ) – Stövlar. 
43. Humedad ( Omädadd ) – Fukt.
44. Fresco ( Frässkåh ) – Frisk, friskt. ( Betyder färskt också 
gällande livsmedel ). 
45. Eclipse lunar ( Äkllippsäh lonar ) – Månförmörkelse. 
46. Eclipse solar ( Äklippsäh sållar ) – Solförmörkelse.