8: Kroppen

Lär dig 20 spanska ord om dagen.

Kroppen.

1. Pelo ( Pähloh ) – Hår.
2. Cabeza ( Kabähzah ) – Huvud.
3. Frente ( Fränntä ) – Panna.
4. Oido ( Åydå, sing ) – Öra, Oidos ( Åydåss, plur ) – Öron 
( Hela organet ) 
Orejas ( Årähass, plur. ) – Öron, Oreja ( Årähah) ( Externa 
delen av organet ).
5. Ojo ( Åhåh ) – Öga. Ojos ( Åhåss ) – Ögon.
6. Nariz ( Nahrriss ) – Näsa.
6. Boca ( Båkkah ) – Mun.
7. Diente ( Diänntäh, sing ) – Tand. Dientes ( Diänntess, plur ) – 
Tänder.
8. Pera ( Pärah ) – Haka, päron.
Mentón ( Männtån ) – Haka.
Barbilla ( Barrbiljya ) – Haka. getskägg.
9. Cuello ( Koäyjo ) – Hals.
10. Nuca ( Nokah ) – Nacke.
11. Hombro ( Åhmbrå, sing ) – Axel. 
Hombros ( Åhmbråss, plur) ) – Axlar.
12. Pecho ( Pähtchå, sing ) – Bröst, bröstkorg. 
Pechos ( Pähtcå, plur ) – Bröst.
13. Brazo ( Brrahsså ) – Arm.
. Brasos ( Brrahsås ) – Armar.
14. Mano ( Mahnnåh ) – Hand.
Manos ( Mahnåss) – Händer.
16. Dedo ( Dähdåss ) – Fingrar.
17. Estomago ( Äsståmaggå ) – Mage ( hela organet )
Vientre ( Viänntre ) – Mage ( Invärtes ) 
Barriga ( Bahrriggah ) – Mage ( Utväertes )
Panza ( Pannssah ) – Mage ( Hängmage )
18. Cintura ( Sinntorah ) – Midja.
19. Pierna ( Piärrnah, sing ) – Ben.
20 Piernas ( Piärrnass, plur ) – Ben 
21. Muslo ( Moslåh sing ) – Lår.
Muslos ( Moslåss, plur ) – Lår.
22. Pantorilla ( Panntårriyja, sing ) – Vad.
Pantorrillas ( Panntårriyjass, plur ) – Vader.
23. Nalga ( Nallggah ) Skinka, 
Nalgas ( Nallgass ) Skinkor. 
22. Pie ( Piäh ) – Fot.
Pies ( Piäss) – Fötter
23. Dedo del pie ( Dähdåss däl piäh ) – Tå
Dedos del pie ( Dähdåss däl piä ) – Tår.
24. Espalda ( Ässpalldah ) – Rygg.

Och bonusord:

24. Corazon ( Kårassånn ) – Hjärta.
Infarto ( Innfarrtåh ) – Infarkt. 
25. Cerebro ( Sähräbrå ) – Hjärna.
Stroke – Stroke, uttalas likadant.
26. Vena ( Vänna, sing) – Blosådra, ven.
Venas ( Vännass, plur ) – Blosådror. 
27. Lengua. ( Länngoah ) – Tunga.
28. Uña ( Onyjah, sing ) – Nagel.
Uñas ( Onyjass, plur ) – Naglar. 
29. Rodilla ( Rådiyjah, sing ) – Knä
Rodillas ( Rådiyjass ) – Knän.
30. Codo ( Kåddå, sing ) – Armbåge.
Codos ( Kåddåss ) – Arnbågar. 
31. Dolor ( Dåhlår ) – Ont. 
Me duele ( Mäh doelle ) – Jag har ont. 
32. Presión ( Prässiåhnn ) – Blodtryck.
33. Pulso ( Pohlsåh ) – Puls.
35. Sangre ( sanngrä ) – Blod.
Sangro ( Sanngråh ) – Jag blöder.
Sangra ( Sanngrah ) – Han, hon böder.
36. Quebrado ( Käbbradåh ) – Brutet.
36. Herida ( Äriddah ) – Sår.
37. Medico ( Mäddikkå ) – Läkare.
38. Urgencia ( Orrhännssiah ) – Akut.
39. Urgencias ( Orrhännssiass ) – Akuten. 
40. Ambulancia ( Ammbullannssia ) – Ambulans.
41. Bomberos ( Båmmbäråss, plur ) – Brandmän.
42. Policia ( Påhlissiah ) – Polis. 
43. Músculo ( Moskollå, sing ) – Muskel.
Músculos ( Moskollås, plur ) – Muskler.
44. Hueso ( Oässå, sing ) – Ben
Huesos ( Oässos, plur ) – Ben.