Nr 2: På krogen

Lär dig 20 spanska ord om dagen .

På krogen: ( ord inom parentes är uttal )

1. Menú ( Mäno ) – Meny.
2. Mesa ( Mässa) – Bord.
3. Silla ( Cijja ) – Stol.
4. Copa ( Kåppa ) – Vinglas.
5. Vaso ( Vasså ) – Glas.
6. Plato ( Plattå ) – Tallrik.
7. Cuchillo ( Kutjijå) – Kniv.
8. Cuchara ( Kutjara ) – Sked.
9. Tenedor ( Tännädår ) -Gaffel.
10. Botella ( Båttäya ) – Flaska.
11 Servilleta ( Cervijätta ) – Sevett.
12. Cenicero ( Cennissärå ) – Askkopp.
12,5 Fuego ( Foäggå ) – Eld.
13. Telé ( Tellä ) – TV.
14. Cuenta ( Koäntta ) – Räkning.
15 Hielo ( Yellå ) – Is.
16. Abierto ( Abiärtå ) – Öppet.
17. Cerrado (Särradå) – Stängt.
18. Tarjeta ( Tarcheta ) – Betalkort.
19. Partido ( Partidå ) – Match.
20 Baño ( Bannyå ) – Toalett.

Och sju bonusord: ( För dig som kan behöva de )

21. Intolerante ( Intollärantä ) – Intolerant.
22. Alergico ( Allärchikkå ) – Allergisk.
23. Gluten ( Gloten ) – Gluten.
24. Lactosa ( Lakktåssa ) – Laktos.
25. Vegetariano ( Vächättariannå ) – Vegetarian.
26, Vegano ( Vegannå ) – Vegan.
27. Cacahuetes ( Kakkauättäs ) – Nötter.

Och överkurs för de som vill ha mer:

28. Sal ( Sall) – Salt.
29. Pimienta ( Pimientta ) – Peppar.
30. Aceite ( Asseytä ) – Olja.
31. Vinagre ( Vinnagrä ) – Vinäger.
32. Ketchup ( Kätchop ) – Ketchup.
33. Mostaza ( Måsttassa ) – Senap.
34. Pan ( Pann ) – Bröd.
35. Mantequilla ( Manntäkiya ) – Smör.
36. Cubiertos ( Qobiärttoss ) – Bestick.
37. Caña ( Kanhyjah ) – Liten öl.
38. Pinta ( Pinntah ) – Stor öl.
39. Vino tinto ( Vinnå tinntå ) – Rött vin.
40. Vino blanco ( Vinnå blannkåh ) – Vit vin.
41. Gaseosa ( Gassäåssah ) – Läsk.
42. Helado ( Ählladåh ) – Glass. 
43. Chupito ( Tchopitåh ) – Shot.
44. Barril ( Bahrrill ) – Tunna. 
45 .Tapa ( Tahpah ) – Lock..